Stavební divize

Naše firma se v oboru stavebnictví pohybuje již 23 let.

REVITALIZACE

Znamená obnovení a oživení. Je to komplexní souhrn úprav domu, které prodlouží jeho životnost a zlepší kulturu bydlení. K nejčastějším úpravám domů patří zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, oprava nebo výměna oken a balkonů. Provedením úprav se sníží spotřeba energií na vytápění i provozní náklady, zvýší se tepelná pohoda v interieru a obnoví se provozní bezpečnost budovy. V neposlední ředě se zlepší i vzhled domu.

Před započetím provádění stavebních úprav domu je nutné odborně posoudit stav domu a navrhnout konkrétní a technicky podložená energeticky úsporná opatření. Vyhodnocení musí být jak technicky správné, tak i ekonomicky výhodné a musí zohledňovat i ekologické požadavky. Investor se zde dozví, v jakém technickém stavu je objekt a jak si stojí z hlediska tepelných ztrát. Zda je výhodné konstrukce zateplovat a jaké tloušťky izolantů zvolit. Zajímavé je i vyhodnocení ekonomické návratnosti zateplení obvodových konstrukcí a jaké materiály lze k zateplení použít. Je třeba se vyhnout chybám, které snižují efektivnost vynaložených prostředků.

Co běžně provádíme?

– Okna
– Fasády
– Balkóny a lodžie
– Střechy
– Zateplení
– Fasádní systémy
– Provětrávané fasády
– MutiTherm

GENERÁLNÍ DODÁVKY STAVEB

Generální dodávky staveb tvoří významnou součást v činnostech společnosti. Provádíme stavby občanské, průmyslové, bytové jednak jako státní a veřejné zakázky a zároveň i pro soukromé investory.
Stavby jsou realizovány dle požadavku zákazníka komplexně (tzv. na klíč), nebo v případě požadavku můžou být zvoleny varianty – realizována pouze část, časové etapování apod.
Do kompletní dodávky je možné zahrnout zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního ohlášení, povolení, inženýrskou činnost, zajištění kolaudace atd.
Uvedené stavební a související práce provádíme jak na celém území ČR, tak i v zahraničí.

Základní obory činnosti:
– Občanské stavby
– Průmyslové stavby
– Bytové stavby
– Administrativní stavby
– Rekonstrukce
– Speciální výškové práce
– Obnova historických fasád
– Projektová činnost
– Inženýrské práce – např. zajištění stavebního povolení, dozorování stavby, odborné vedení stavby, kolaudace

Kontakt:

Dagmar Michalová – příprava a podpora stavební divize
T  +420 565 659 829
M +420 734 800 537
michalova@vsmjihlava.cz

Radek Paznocht – příprava a rozpočty
M +420 736 609 291
stavebni.technik@vsmjihlava.cz

 GALERIE REALIZACÍ: